A Klímaszövetség helyi közösségek hálózata, melyek elkötelezettek Földünk éghajlatának megóvásában. A szövetség tagjai (települési önkormányzatok és közösségek) azt tűzték ki célul, hogy saját területükön igyekszenek csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az európai tevékenységeket az Amazonas-menti őslakosok segítésével szövetségben végzik.

Európai Klímaszövetség

Elérhető célokat

határoztak meg, melyeket a Szövetséghez csatlakozó települések önkéntesen vállalnak az éghajlatunk védelméért:

-         5 évente legalább 10 százalékkal csökkentik széndioxid kibocsátásukat;

-         2030-ig legalább felére csökkentik a kibocsátásukat (az 1990-es alaphoz viszonyítva);

-         Az esőerdők megóvásáért kerülik a trópusi fából készült termékek, beszerzését, használatát;

-         támogatják az Amazonas-menti őslakosok szervezeteinek tevékenységeit, kezdeményezéseitTelepülések az Európai Klímaszövetségben

 

A helyi lépések kulcsfontosságuk az éghajlatváltozás fékezésében. A Szövetségben együttműködők vállalják, hogy helyi stratégiák alapján

-         a közszolgáltatásokhoz - helyi infrastruktúra fenntartáshoz, energiafelhasználáshoz és a közösségi közlekedéshez - kapcsolódóan csökkentik a fosszilis energiafelhasználást;

-         a középületek fenntartáshoz kapcsolódóan takarékoskodnak az energiával és visszaszorítják kiadásaikat (mely mintaként szolgálhat más települések számára);

-         a helyi közösségek vezetőjeként, irányítójaként az éghajlatvédelemhez kapcsolódó példamutatással járulnak hozzá a lakosság szemléletének formálásához.

 

Az Európai Klímaszövetség tagsága

A szövetséget 1990-ben alapították látva, hogy a kiotói folyamatban vállalt kibocsátás csökkentések nem adnak megfelelő választ az éghajlatváltozás problémájára. Jelenleg 17 európai országból több mint 1500 város, település, társadalmi szervezet és közösség működik együtt a szövetségben.

 

Őslakosos az Amazonas-menti esőerdőkben

 

Az őslakos közösségek a világ minden táján a legkiszolgáltatottabb csoportok közé tartoznak az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan. Javarészt ökológiailag érzékeny területen élnek, s bár ők a legérintettebbek, mégis ők tehetnek a legkevésbé az éghajlatváltozásról. Hagyományos életvitelüket sokszor fenyegeti a fejlett világ káros tevékenységeivel, mint az arany-, fa- vagy olajkitermelés, vagy épp az export-központú intenzív mezőgazdasági termelés.

 

Az őslakosok közzösségeinek érdekeit a Klímaszövetségben a COICA (Amazonas-menti Őslakosok Szervezeteinek Koordinációs Testülete) képviseli. www.coica.org.ec

Az Európai Klímaszövetség települései csatlakozásukkal elkötelezik magukat az Amazonas-menti őslakosok közösségeinek támogatásában is. Együttműködhetnek olyan fejlesztésekben, programokban, amelyek az őslakos közösségek természeti és kulturális értékeik fenntartását, megóvást célozza.

 

Együtt erősebbek vagyunk

 

Az Európai Klímaszövetség központi titkársága, brüsszeli irodája valamint a nemzeti irányító szervezetek együtt segítik a tagtelepüléseket, hogy azok céljaikat eredményesen megvalósíthassák. A fő szolgáltatások a következők:

 

-         útmutató és szakmai segítségnyújtás a települések hatékony helyi éghajlatvédelmi politikájának kialakításához, megvalósításához;

-         tapasztalatcsere konferenciák, képzések és közös kiadványok segítségével;

-         részvételi lehetőség biztosítása közös európai projektekben és kampányokban;

-         a helyi éghajlatvédelmi szempontok érvényesítése a nemzetei, az európai és a nemzetközi folyamatokban.

 

Ízelítő az Európai Klímaszövetség aktuális projektjeiből

AMICA: ez elkerülhetetlen klímaváltozáshoz és az üvegházhatást okozó káros gázok csökkentéséhez kapcsolódó együttműködés;

ECOLISH: a középületek, szociális bérlakások energiahatékony felújításhoz kapcsolódó szemléletformáló program;

pro-EE: ez a projekt a környezettudatos és méltányos közbeszerzés népszerűsítéséhez kapcsolódik. A helyi döntéshozókat, önkormányzatokat arra bíztatja, hogy beszerzéseikben vegyék figyelembe, részesítsék előnyben az energiatakarékos és méltányos kereskedelemből (emberi és természeti erőforrások kizsákmányolása nélkül készült) termékeket.

http://www.klimabuendnis.org/

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

H-9024 Győr, Bartók Béla u.7.

Tel / Fax: +36 96 316 192

eghajlatvedelmiszovetseg@gmail.com

Amennyiben módjában áll, kérjük

támogassa szövetségünk éghajlatvédelmi programjait

adományaival, illetve a személyi

jövedelemadó 1 százalékának

felajánlásával!

Számlaszámunk: 10400511-50515756-89561009

Adószámunk: 18989061-1-08

Keresés

Civil tagszervezetek

 

 

 

  

 

 

  

 

Tagtelepülések

  

  

  

 

 

 

Pártoló tagtelepülések